Економіка 2021-09-15T07:21:22+03:00
Українські Новини
НКРЕКУ затвердила кодекси і правила для нового ринку електроенергії

НКРЕКУ затвердила кодекси і правила для нового ринку електроенергії

Электроэнергия, рынок электроэнергии

Нацiональна комiсiя держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила 3 кодекси й 3 правила, необхiднi для впровадження Закону України "Про ринок електричної енергiї".

Вiдповiднi рiшення було прийнято на засiданнi комiсiї в середу, передають Українськi Новини.

Зокрема, НКРЕКП затвердила Кодекси системи передач, систем розподiлу й комерцiйного облiку електричної енергiї й проекти Правил ринку, ринкiв "на добу вперед" (РДВ) i внутрiшньодобового (ВДР), роздрiбного ринку електричної енергiї.

Правила ринку визначають порядок реєстрацiї учасникiв ринку, порядок i вимоги до забезпечення виконання зобов'язань за договорами про врегулювання небалансiв електроенергiї, правила балансування, правила функцiонування ринку допомiжних послуг, порядок проведення розрахункiв на балансуючому ринку й ринку допомiжних послуг, порядок виставляння рахункiв, порядок внесення змiн до правил ринку, положення про функцiонування ринку при виникненнi надзвичайної ситуацiї в об'єднанiй енергетичнiй системi (ОЕС) України.

Правила ринкiв "на добу вперед" i внутрiшньодобового визначають взаємини, що виникають мiж учасниками РДВ/ВДР i оператором ринку, зокрема, визначають порядок реєстрацiї учасникiв РДВ/ВДР, порядок i вимоги до забезпечення виконання зобов'язань за договорами купiвлi-продажу електричної енергiї на РДВ i ВДР, порядок органiзацiї й проведення торгiв РДВ i торгiв ВДР, порядок визначення цiни на електричну енергiю, порядок проведення розрахункiв на РДВ i ВДР, порядок визначення вартостi послуг оператора ринку й порядок її оплати, порядок розкриття iнформацiї й оприлюднення iнформацiї, порядок урегулювання спорів мiж оператором ринку й учасниками РДВ/ВДР.

Правила роздрiбного ринку електричної енергiї регулюють взаґмини, що виникають при купiвлi-продажу електричної енергiї мiж електропостачальником i споживачем, а також їх взаґмини з iншими учасниками роздрiбного ринку електричної енергії.

Кодекс системи передачi - зведення вимог i правил, що регулюють взаємини оператора системи передачi й користувачiв системи передачi з планування, розвитку й експлуатацiї (у тому числi оперативно-технологiчного управління) системи передачi в складi ОЕС України, а також приєднання й доступ до системи передачi.

Кодекс систем розподiлу передбачає основнi принципи здiйснення дiяльностi з розподiлу електричної енергiї, функцiї, права й обов'язки оператора системи розподiлу, порядок вiддiлення й установлення незалежностi оператора системи розподiлу, порядок розподiлу електричної енергiї електричними мережами основних споживачiв, порядок розвитку систем розподiлу.

Кодекс комерцiйного облiку електричної енергiї - документ, що визначає основнi положення з органiзацiї комерцiйного облiку електричної енергiї на ринку електричної енергiї, права й обов'язки учасникiв ринку, постачальникiв послуг комерцiйного облiку й адмiнiстратора комерцiйного облiку iз забезпечення комерцiйного облiку електричної енергiї, отримання точних i достовiрних даних комерцiйного облiку i їх агрегацiї (об'єднання), порядок проведення реестрацiї постачальникiв послуг комерцiйного облiку, точок комерцiйного облiку й реестрацiї автоматизованих систем, якi використовуються для комерцiйного облiку електричної енергiї.

Також комiсiя затвердила Методики (Порядок) формування плати за приєднання до системи передачi й систем розподiлу.

Як повiдомляли Українськi Новини, у квiтнi 2017 року Верховна Рада прийняла в цiлому законопроект про ринок електроенергiї.

8 червня 2017 року Президент Петро Порошенко пiдписав закон про ринок електроенергiї.

Цей закон, розроблений спiльно з Європейським енергетичним спiвтовариством, схвалено Европейським Союзом i американськими партнерами й пiдтримано свiтовими антикорупцiйними органiзацiями.

Нова модель ринку буде складатися з ринку двостороннiх договорiв, ринку "на добу вперед", внутрiшньодобового, балансуючого, роздрiбного, а також ринку допомiжних послуг.


Новини

ok