Публікації 2022-10-04T04:05:42+03:00
Українські Новини
Організації з особливо великими потребами. Як непрозорість УТОГ і УТОС шкодить підтримці осіб з інвалідністю в

Організації з особливо великими потребами. Як непрозорість УТОГ і УТОС шкодить підтримці осіб з інвалідністю в Україні

Порушення слуху. Фото: kievfarm.com
Порушення слуху. Фото: kievfarm.com

В Україні існують десятки громадських організацій, що опікуються проблемами людей з інвалідністю. Більшість з них - не великі і працюють лише в одному регіоні. Є такі, що охоплюють кілька областей і намагаються розширювати свою діяльність на всю країну. Але серед усіх цих організацій із року в рік лише кілька "обраних" отримують фінансову підтримку від держави. Головний аргумент – це їхній статус "всеукраїнських" і відповідна розгалужена система первинних організацій і підприємств. Зокрема серед цих організацій Українське товариство глухих і Українське товариство сліпих.

З одного боку зазначений підхід виглядає логічним – організації з більш розгалуженою структурою можуть охопити більшу кількість людей і надати більше послуг. Але з іншої – це можна розглядати як певну дискримінацію стосовно тих організацій, які більше зусиль спрямовують не на розвиток і підтримку своїх філіалів, а на вирішення конкретних проблем і надання адресної допомоги, нехай і на локальному рівні.

"Талант лобіювати себе в розподілі бюджету – це не критерій для отримання такими організаціями фінансування. УТОГ, УТОС мають змагатися за державні кошти на рівних з іншими організаціями", - зазначає представник ініціативи "Разом проти корупції" Михайло Серебряков.

До того ж, якщо прискіпливо вивчити те, як використовуються державні кошти "великими" організаціями, виникає багато питань. По-перше, самі вони не публікують на власних веб-сторінках жодної звітності стосовно використання державного фінансування. В самих організаціях не пояснюють таку закритість, але зазначають, що відповідні звіти вони передають у Фонд соціального захисту інвалідів та в Міністерство соціальної політики.

Також в організаціях стверджують, що Рахункова палата перевіряє використання цих коштів і виставляє результати перевірки використання цих коштів на своїх інтернет ресурсах. Але такі заяви є правдивими лише частково.

Українські Новини звернулися до Рахункової палати, Державної аудиторської служби і Фонду соціального захисту інвалідів з проханням надати відповідні документи і звіти. І виявилося, що за 2016-2020 рік Рахункова палата жодного разу не перевіряла, як ці організації використовували державне фінансування!Дещо краща ситуація з перевірками Державної аудиторської служби: у 2017 році був оприлюднений аудиторський звіт стосовно ефективності використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні за період з 1 січня 2014 року по 1 вересня 2017 року. В 2019 році опублікований звіт щодо виконання Міністерством соціальної політики бюджетної програми КПКВК 2507030 "Заходи із соціальної трудової та професійної реабілітації інвалідів" за період з 1 січня 2015 року по 1 жовтня 2018 року.

Українські Новини проаналізували ці документи.

У першому звіті привертають увагу декілька критичних моментів, які свідчать про системні проблеми в діяльності УТОГ і УТОС. По-перше, вони не адаптують свою господарську діяльність до реалій сьогодення, а тому залишаються збитковими. До того ж з року в рік їхні потреби у державній підтримці зростають. Загалом, при майже однаковій кількості, потреба громадських організацій ветеранів і інвалідів у фінансовій підтримці порівняно з 2015 роком зросла у 2016 році на 13,1% та у 2017 році – на 31,4%.

Що ж стосується безпосередньо УТОГ і УТОС, відповідно до заяв на 2015-2017 роки, загальна потреба у фінансовій підтримці становила: в УТОС на 2015 рік – 123 млн гривень, на 2016 рік – 123 млн гривень, на 2017 рік – 152 млн гривень, в УТОГ на 2015 рік - 50 млн гривень, на 2016 рік – 80 млн гривень, на 2017 рік – 85 млн гривень.

Друге критичне питання, на якому було акцентовано в звіті це те, що підприємства та організації УТОГ та УТОС, які займаються господарською діяльністю, мають власний прибуток. Але при визначенні обсягу бюджетного фінансування, результати цієї діяльності, зокрема показники чистого прибутку, не враховуються.

"Через відсутність у порядку №176 критерію щодо надання одержувачем фінансової підтримки до заявленої потреби розрахунків та обґрунтувань, які мають проводитися на основі фактичних показників діяльності, громадськими організаціями (об’єднаннями) розрахунки потреби здійснюються на підставі планових показників, які значно відрізняються від фактичних, що призводить до завищення ними потреби в бюджетних коштах і не дає змоги об’єктивно оцінити її достовірність та реальність під час розподілу бюджетних коштів", - зазначено у звіті.

Варто зазначити, що у подальшому порядок використання УТОГ і УТОС державних коштів був змінений і тут додали положення про те, що вони мають надавати фактичні показники діяльності з урахуванням отримання власних надходжень (доходів) та очікуваних ресурсів з інших джерел фінансування.

Ще більше проблем Державна аудиторська служба виявила під час аналізу використання коштів, передбачених на заходи із соціальної трудової та професійної реабілітації інвалідів. Серед основних порушень, які були виявлені: надання підприємствам і організаціям УТОГ і УТОС фінансової допомоги на підставі наказів Мінсоцполітики за попередні роки.

Таким чином у 2015 році було надано 16,3 млн гривень, у 2016 році – 4,4 млн гривень, у 2017 році – 4 млн. При цьому нормативними документами не передбачена можливість надання фінансової допомоги на безповоротній основі без рішень Мінсоцполітики і протоколів комісії на відповідні роки.

У 2015 році Міністерство надало низці підприємств УТОГ і УТОС 4,5 млн гривень на погашення кредиторської заборгованості за отриманий ними товар чи виконані роботи в 2014 році, хоча за існуючим порядком, ці фінансові зобов’язання підприємств і організацій мали бути зняти з обліку в кінці бюджетного періоду.

З боку Фонду соціального захисту інвалідів і його регіональних відділень зафіксовані такі порушення, як розподіл коштів фінансової допомоги без рішення та наказу Міністерства, укладання додаткових договорів про надання фінансової допомоги підприємствам УТОГ і УТОС без відповідного погодження у порушення законодавства. Неодноразово відповідні підприємства та організації порушували умови договорів, що призвело до збитків у кілька мільйонів гривень.

За словами адвоката і правозахисника Олександра Вознюка, за розподіл всієї державної допомоги і пільг відповідають конкретні чиновники, в тому числі в Міністерстві соціальної політики, які контролюють, щоб отримували ці блага "правильні" організації і підприємства.

"Якщо я, як директор департаменту, зупиню якесь конкретне підприємство, що займається відмиванням коштів і скажу міністру, що я проти, то мене завтра звільнять. Те ж саме стосується гуманітарних комісій", - наголошує він.

Що отримують люди з порушенням зору і слуху завдяки державній допомозі?
Фонд соціального захисту інвалідів надав у розпорядження агентства звіти УТОГ і УТОС за 2016-2019 роки стосовно використання ними коштів за бюджетними програмами фінансової підтримки інвалідів.

Основні напрями, на які витрачається державна допомога за цими програмами: виплата матеріального заохочення працівникам, оплата комунальних послуг і енергоносіїв, відрядження і використання товарів та послуг.

Зі звітів УТОС можна більш-менш зрозуміти, як саме конвертувалася ця державна допомога у відповідні послуги з реабілітації і оздоровлення осіб з інвалідністю: є відповідні цифри по цих і інших напрямах стосовного того, скільки осіб пройшли реабілітацію і оздоровлення, скільки в середньому було витрачено грошей на ці заходи.


Але зі звітами УТОГ ситуація інша. У їхніх документах йдеться лише про кількість осіб, які потребують і отримують "допомогу у вирішенні соціально-побутових питань в організаціях УТОГ (послуги сурдоперекладу, інформування осіб з інвалідністю з вадами слуху стосовно їх соціального захисту тощо)". При чому кількість цих осіб дивним чином майже ідентична кількості усіх членів УТОГ. А далі в організації бадьоро звітують, що всі, хто звернувся по допомогу – її отримав. "Середні витрати на одну особу" не перевищують 615 гривень.


При цьому в УТОС принаймні намагаються якось роз’яснювати свою позицію. Хоча в організації на запит агентства не надали фінансову звітність, а відіслали з цим питанням до Фонду захисту осіб з інвалідністю, Мінсоцполітики і Рахункової. Однак звернули увагу, що "лише УТОС та УТОГ мають матеріально-технічну базу клубів, бібліотек, гуртожитків, баз відпочинку, де працюють фахівці, які протягом цілого року надають соціальні послуги незрячим громадянам (наприклад, працює гурток хоровий спів), а інші Всеукраїнські ГО не мають такої бази, а лише проводять, збираючи семінари, конкурси, конференції, круглі столи, то ми різко відрізняємось одні від інших".

Ця теза, бодай і дискусійна, але висвітлює точку зору організації. Натомість в УТОГ запит агентства наразі проігнорували. Принаймні на момент публікації Українські Новини не отримали жодної відповіді від товариства.
Що ж стосується позиції стосовно того, що УТОГ і УТОС мають отримувати допомогу від держави через те, що мають найбільшу базу – в Михайла Серебрякова інша точка зору. Він звертає увагу на те, що напрями, на які УТОГ і УТОС витрачають державне фінансування, актуальні і для інших організацій, зокрема виплата зарплат. І жодних підстав на користь того, щоб віддавати гроші саме УТОГ і УТОС нема.

"Для осіб з порушеннями слуху чи зору є багато інших не менш достойних організацій, у яких теж є працівники, які так само потребують оплати праці. Тобто, надавати пріоритет особам з УТОС, УТОГ за рахунок інших осіб з інвалідністю – не має нічого спільного зі справедливістю", - наголошує він.

Експерт переконаний, що єдиним правильним виходом із цієї ситуації буде повний перехід на розподіл державного фінансування ГО осіб з інвалідністю на конкурсній основі. Бо непрозорість та вибірковість при розподілі фінансування закладає підвалини для зловживань, призводить до деградації позаконкурсних отримувачів держфінансування та стимулює нецільове використання отриманих від держави коштів, або використання їх для компенсації дефіциту коштів внаслідок неефективного управління.

Більше новин про: УТОС УТОГ Люди з інвалідністю
Архів
Новини
У Росії військові-контрактники намагалися "віджати" смартфони та одяг у мобілізованих військових і влаштували масову бійку 00:06
Лікарня у Харківській області. Фото опублікував Олег Синєгубов
Російські військові поцілили у лікарню в Харківській області. Там загинув лікар 23:49
Окупанти закріплюються в районі Кремінної на Луганщини. ЗСУ накривають їх артилерією 23:20
Перший сніг випаде вже в жовтні. Синоптик попередив про суттєве похолоданя 23:00 Інфографіка
Командири з
До командирів з "Азовсталі" у Туреччину приїхали їх родичі. Фотографії зворушливої зустрічі 22:50
Ілон Маск. Фото: Mediasat
Українці в соціальних мережах обурилися "мирному плану" Ілона Маска. До них долучився Зеленський 22:34
Місце аварії. Фото: t.me/andrii_nebytov
Водій насмерть збив двох дітей на Київщині та намагався втекти 21:43
Акції Tesla впали ще до скандального твіта Маска про мирний план 21:38
Російські окупанти збираються тримати оборону в Сватівській психлікарні, – Гайдай 21:30
Чехія закликала своїх громадян залишити Росію 21:00
більше новин

ok