Публікації 2018-08-24T04:06:21+03:00
Українські Новини
Нацбанк продовжує витісняти долари з економіки

Нацбанк продовжує витісняти долари з економіки

Тому 19 червня була ухвалена постанова "Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку", якою було посилено диференціацію нормативів обов’язкового резервування в напрямку створення ще більш преференційних умов залучення банками вкладів в національній валюті.

Правління Національного банку України при опрацюванні питань регулювання грошово-кредитного ринку намагається вживати превентивні заходи та реагувати на ті ризики, які можуть відобразитися на стабільності національної грошової одиниці. Тому 19 червня була ухвалена постанова "Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку", якою було посилено диференціацію нормативів обов’язкового резервування в напрямку створення ще більш преференційних умов залучення банками вкладів в національній валюті. Рішення НБУ має сприяти подальшій дедоларизації економіки та зменшити залежність ситуації на внутрішньому фінансовому ринку від коливань кон’юнктури на світових валютних та фондових майданчиках. Про це заявив заступник Директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олександр Арсенюк.

"Ми хочемо дати чіткий сигнал ринкам, чіткий сигнал клієнтам про те, що працювати краще з національною грошовою одиницею. Вона на сьогодні стабільна і варта того, щоб працювати саме з нею. Одночасно, для того, щоб банкам було більш зручно виконувати вимоги з формування обов’язкових резервів, правління Національного банку дозволило зараховувати у покриття обов’язкових резервів 10% від номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, номінованих в іноземній валюті" - розповів представник НБУ.

За його словами, дозвіл на зарахування облігацій в покриття обов’язкових резервів також сприятиме тому, що дефіцитні на сьогодні валютні ресурси, які необхідні в тому числі для вчасних виплат по державному боргу, будуть акумулюватися на внутрішньому ринку. Він підкреслив, що стимулювання внутрішніх запозичень є дуже важливим в ситуації, коли через існування значних ризиків та невизначеностей на світових фінансових ринках доступ країн з економіками, що розвивається (у т.ч. України), до джерел міжнародної ліквідності є досить обмеженим.

Крім того, ухвалена постанова покликана зменшити волотильність на міжбанківському ринку, яка періодично виникає внаслідок того, що банки не завжди зважено підходять до управління власною ліквідністю.

"Правління дає банкам певний стимул, щоб вони більш зважено до цього підходили. По-перше, дещо збільшена частка обов’язкових резервів, які банки мають формувати на початок операційного дня на власному кореспондентському рахунку. По-друге, оптимізовані параметри звернень банків до Національного банку за кредитом овернайт" - розповів представник НБУ.

"Впевнений, що рішення, які ухвалило правління Національного банку сприятимуть стабілізації грошової одиниці і забезпеченню рівноваги на грошово-кредитному ринку" - наголосив Олександр Арсенюк.

Нагадаємо, що постановою № 248 від 19 червня НБУ підвищив нормативи обов'язкового резервування за вкладами в іноземній валюті на 1-1,5 відсоткових пункти. Зокрема, за короткостроковими коштами і депозитами юридичних і фізичних осіб з 8% до 9%, а за довгостроковими - з 2% до 3%.

Згідно з постановою НБУ, норматив резервування за валютними внесками юридичних і фізичних осіб до запитання і за коштами на поточних рахунках збільшений з 8,5% до 10%.

Крім того, з 2% до 3% підвищений норматив резервування за валютними коштами (крім російських рублів), залученими банками від банків-нерезидентів та фінансових організацій нерезидентів.

Нормативи за гривневими вкладами залишилися незмінними і дорівнюють нулю.

Також вищезазначеною постановою збільшено обсяг обов’язкових резервів, який має зберігатися щоденно на початок операційного дня на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України – із 40% до 50% від суми обов’язкових резервів, що формовані за попередній звітний період резервування.

Крім того, оптимізовано порядок та умови звернення банків за підтримкою ліквідності через надання кредиту овернайт, а також дозволено зараховувати у покриття обов’язкових резервів облігації внутрішніх державних позик в іноземній валюті у розмірі 10% їх номінальної вартості в гривневому еквіваленті.


Архів
Новини

ok