Інтерв’ю 2022-09-12T04:04:13+03:00
Українські Новини
Богдан Данилишин: юридичний ризик найбільше перешкоджає банкам відновлювати кредитування

Богдан Данилишин: юридичний ризик найбільше перешкоджає банкам відновлювати кредитування

Богдан Данилишин. Фото: bank.gov.ua
Богдан Данилишин. Фото: bank.gov.ua

В сьогоднішніх умовах високого рівня ліквідності та дезінфляційного тренда головною причиною стриманої кредитної активності банків є вкрай низький рівень захисту прав кредиторів. Про це в інтерв'ю Українським новинам заявив глава Ради Національного банку України Богдан Данилишин. При цьому він не вважає, що зниження кредитування є основною причиною зниження промвиробництва. Також, на думку Данилишина, не виключено, що прогноз інфляції за підсумком року може бути погіршений.

Зараз багато мови ведеться про недостатність кредитування реального сектору економіки. Ви підтримуєте це твердження? До речі, скорочується промвиробництво (січень-травень 1.3%). Чи не є це частково наслідком недостатнього кредитування?

Кредитування надається банками в тій мірі, в якій вони це спроможні робити. Останнім часом засоби масової інформації мене часто запитують про відновлення кредитування реального сектору економіки. Відзначу, Президент України Петро Порошенко також неоднократно підкреслював важливість відновлення кредитування реального сектора економіки задля забезпечення відповідних темпів економічного зростання. НБУ також надавав коментарі з цього приводу та аргументовані пояснення ситуації, що склалася в Україні. Найближчим часом планується проведення наради під головуванням Прем’єр-міністра України В. Гройсмана з питань визначення шляхів розширення доступу вітчизняних товаровиробників до фінансових ресурсів. У нас був спеціальний запит на Правління НБУ з цього приводу. Скорочення промислового виробництва є наслідком багатьох факторів, а не тільки кредитування виробників.

Так відновлюється кредитування чи ні?

Я хочу відзначити високий професіоналізм з цього питання теперішнього виконувача обов’язки Голови НБУ Якова Смолія і його послідовну позицію щодо відновлення кредитування. Рада НБУ неодноразово ініціювала як перед Правлінням Національного банку так і громадськістю широке обговорення щодо шляхів відновлення кредитування. Так, зокрема у відповіді на запит Ради НБУ, керівництво НБУ відзначило, що кредитування банками реального сектору економіки поступово відновлюється. Обсяги кредитування реального сектору економіки в гривні почали відновлюватися з червня 2016 року, стабілізувавшись з листопада того ж року на рівні близько 90% від рівня кредитування кінця 2013 року та досягнувши 418,6 млрд. грн. за станом на квітень 2017 року. Одночасно триває тенденція зниження обсягів кредитування в іноземній валюті. У цілому заборгованість нефінансових корпорацій перед банками за станом на квітень 2017 року становила 788,4 млрд. грн. При цьому рішення банків щодо кредитування залежать насамперед від їх власної кредитної політики та попиту з боку реального сектору.

Поточний рівень ліквідності банківської системи не є чинником, який стримує банківське кредитування, а «ресурсний голод» банків» є міфом. Банки в Україні працюють в умовах структурного профіциту, про що свідчать суттєві залишки на коррахунках банків та за депозитними сертифікатами Національного банку: за оперативними даними за станом на 09.06.2017 залишки становили 40,0 млрд. грн. та 73,2 млрд. грн. відповідно.

Наскільки суттєво впливають на активність кредитування інфляційні очікування?

Значення внеску інфляції як одного з чинників високої вартості позичкових коштів вже також не є критичним та продовжуватиме знижуватися у міру досягнення цінової стабільності.

У поточних умовах високого рівня ліквідності та дезінфляційного тренду головною причиною стриманої кредитної активності банків виступає вкрай низький рівень захисту прав кредиторів. Зокрема тривалість та витратність судових та правових процедур, які пов’язані з процесами банкрутства боржників і звернення стягнення на заставне майно, фактично унеможливлюють швидке та ефективне повернення банками простроченої заборгованості боржників і не стимулюють нарощення кредитування.

Чи не бачите ви зараз підстав переглянути показник інфляції 2017 року, враховуючи, що в червні у річному вимірі інфляція становила 15,6%? Чого українцям очікувати цієї осені, яким буде курс та інфляція?

Поточні тенденції на валютному ринку дають підстави для позитивних очікувань щодо динаміки обмінного курсу гривні. Так з початку квітня поточного року ми бачили стабільне укріплення гривні, а в останні тижні офіційний обмінний курс гривні стабілізувався на рівні близькому до 26 грн за долар США.

При цьому протягом тривалого періоду пропозиція іноземної валюти на ринку перевищує попит на неї. Це дає можливість Національному банку виходити на ринок і купувати іноземну валюту для поповнення міжнародних резервів, які стабільно збільшуються.

Нагадаю, що станом на початок липня поточного року вони зросли до майже 18 млрд. дол. США (в еквіваленті). При цьому їх зростання за півроку становило 16%, у тому числі за червень – 2%. Достатній рівень міжнародних резервів слугує стабілізуючим захисним механізмом фінансової системи та економіки держави для нівелювання впливу зовнішніх шоків.

Водночас слід зазначити, що в разі розбалансування грошово-кредитного ринку, зокрема його валютного сегменту, Національний банк має достатній арсенал інструментів та важелів для стабілізації ринкових очікувань та забезпечення рівноваги. Це стосується зокрема гнучкого застосування засобів валютного регулювання та контролю, мікропруденційного та макропруденційного нагляду, інструментів грошово-кредитної політики та міжнародних резервів.

При цьому Національний банк готовий здійснювати інтервенції на валютному ринку з метою згладжування надмірної волатильності обмінного курсу гривні, що неодноразово демонстрував.

Що стосується інфляції, то показовими в цьому плані стануть дані по інфляції за липень-серпень поточного року. Адже за підсумками червня інфляція була дещо вищою прогнозів НБУ, у тому числі через більший приріст цін на сирі продовольчі товари, а також збереження посиленого впливу адміністративних факторів. Наразі через це є ризики вищої інфляції за підсумками року, ніж прогнозував НБУ, однак ураховуючи, що в літні місяці ціни на ці товари мають знижуватися, саме цей період буде показовим в плані прогнозування. Фундаментальний інфляційний тиск залишався помірним і відповідає очікуванням НБУ. Динаміка інших основних складових інфляції більш-менш співставна з прогнозами НБУ. При цьому темпи зростання базової інфляції у травні були навіть нижчими, ніж прогнозувалося, у тому числі завдяки укріпленню гривні.

Що ж тоді не дозволяє банкам займатися кредитуванням в повній мірі?

За результатами вивчення ризиків банківського сектору встановлено, що юридичний ризик найбільше перешкоджає банкам відновлювати кредитування. Особливо негативну роль для постійного зростання цього ризику мають суперечливі судові рішення стосовно банків-банкрутів, а також без очікування протягом тривалого часу розгляду необхідних для розвитку фінансового сектору законів. Крім того, високими є ризики банків, пов’язані з асиметричністю інформації – інформація про позичальників є недостатньою, зокрема через відсутність доступу до деяких державних реєстрів та зволікання парламентом із законодавчим врегулюванням питання створення Кредитного реєстру Національного банку України.

Зараз часто говорять про непрацюючі кредити? Як вирішувати це питання?

Наслідком ситуації, що склалася, є високий рівень непрацюючих кредитів, за якого банки не готові брати на себе нові кредитні ризики, оскільки не впевнені в ефективному захисті своїх прав у відносинах із позичальниками. Так наприкінці квітня 2017 року частка непрацюючих кредитів становила близько 57% (без урахування NPL Приватбанку - 46%). Висока частка непрацюючих кредитів є одним із ключових системних ризиків банківського сектору, що серед іншого стримує відновлення кредитування. При цьому, найбільше непрацюючих кредитів припадає на такі сектори економіки, як будівництво та нерухомість (71%), металургія (60%), машинобудування та добувна промисловість (58%), харчова промисловість (55%), а найменше – на легку промисловість (12%). Реструктуризація наявних непрацюючих кредитів проходить повільно, унаслідок чого кредитні ризики зберігаються. Однією з причин цього є наявність негативних податкових наслідків для банків у випадку резервування та списання непрацюючих кредитів за рахунок резервів.

Чи підтримує Рада НБУ політику Правління НБУ по відновленню кредитування і які подальші кроки будуть здійснюватися в цьому напрямі?

Так ми тут працюємо спільно і підтримуємо дії Правління. Крім того, реалізація завдань Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року має вирішити вищезазначені проблеми, які обмежують кредитування реального сектору економіки. При цьому найважливішими кроками для стабілізації банківської системи та відновлення кредитування економіки України має бути прийняття низки законів України, що знаходяться на розгляді Верховної Ради України та спрямовані на вирішення нагальних проблем фінансового сектору, а також пов’язані з виконанням Україною зобов’язань за Меморандумом про економічну та фінансову політику від 02.03.2017, укладеним в рамках спільної з МВФ програми за Механізмом розширеного фінансування (EFF). Розроблення нормативно-правової бази для захисту прав кредиторів з урахуванням міжнародного досвіду, яка надала би змогу створити дієві механізми захисту фінансової системи та знизити вплив кризових явищ на учасників фінансового ринку, передбачено також Угодою про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна».

Позитивну роль у відновленні кредитування реального сектору економіки може також відіграти зміна державного механізму підтримки підприємств-позичальників. Так досі в Україні діє механізм компенсації відсоткових ставок за кредитами, насамперед для підприємств аграрного сектору. Проте ще у 2012 році експерти ОЕСР рекомендували замість цього запровадити в Україні схеми гарантування кредитів для малих та середніх підприємств (далі – МСП) як інструменту, що сприятиме розширенню доступу до кредитних ресурсів. За їхніми висновками такий інструмент застосовується як в розвинутих країнах, так і тих, що розвиваються, і є ефективнішим, ніж використовуваний в Україні механізм компенсації процентних ставок за кредитами.

Якими ви бачите необхідні зусилля НБУ та уряду у цьому напрямку?

Один Національний банк не є визначальною інституцією для відновлення кредитування. Потрібне цілісне бачення перспектив розвитку національної економіки на середньострокову перспективу. Мають бути обрані пріоритети, яким має бути надана державна підтримка. Позитивним в цьому плані є запровадження середньострокового бюджетного планування.

Все ж таки вважаю, що Відновленню активного кредитування реального сектора економіки в Україні сприятимуть:

1) досягнення та забезпечення цінової стабільності в державі спільними зусиллями Уряду та Національного банку України;

2) зниження значних ризиків у банківській діяльності шляхом реалізації завдань Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року та прийняття відповідних законів;

3) удосконалення державного механізму кредитної підтримки малого та середнього підприємництва.

Архів
Новини
Зеленський обговорив з прем'єрами Британії Трасс та Канади Трюдо псевдореферендуми та подальшу підтримку України 18:44
Завтра в Київській області будуть чутні вибухи через роботи в родовищі гранітів 18:42
У Зеленського назвали два міста, звільнення яких призведе до завершення війни 18:38
Проросійський бізнес буде використаний на Львівщині для удару по продовольчій безпеці, — екснардеп Черненко 17:53
Обидва "Північні потоки" назавжди знищені, пошкодження труб дуже великі, - ЗМІ 17:49
В Україні продовжить зростати захворюваність на коронавірус на початку жовтня 17:37
Російські війська "передислокували" техніку з Криму до Росії, - ГУР 17:32
Заборона імпорту російських продуктів на €7 млрд та експортні обмеження. В ЄС розробили новий пакет санкцій 17:31
Альфа-банк націоналізують за 1 гривню, — Кулик 17:28
США та ЄС після ядерних погроз готові запровадити нові санкції проти Росії, - ЗМІ 17:10
більше новин
Путін після мобілізації хоче кинути війська на Одесу і Харків, – Bloomberg 11:13
В Києві затримали чиновницю ЦНАП, яка закликала знищувати українців 10:06
Циклон з сильними дощами накриє майже всю Україну. Прогноз на вівторок 09:15 Інфографіка
У Путіна заявили, що Росія готова "прийняти нові суб'єкти після референдумів" 14:22
Першокурсників військово-морської академії РФ хочуть відправити на війну в Україну, батьки протестують, - ГУР 11:29
Знову циклон з дощами. Яка буде погода в Україні 23:00 Інфографіка
Як діяти під час ядерного вибуху. Для українців опублікували інструкцію 09:45 Інфографіка
Чувашія РФ призупинила мобілізацію в армію, - ГУР 13:33
Росія хоче створити з окупованих територій "Кримський округ" на чолі з Рогозіним, – ЗМІ 12:16
"Слуги народу" мають припинити депутатські повноваження "бійця віденського батальйону" Холодова, – Голобуцький 14:14
більше новин
В полоні окупантів залишається близько 800 азовців, серед них є жінки, - патронатна служба 19:56
ЗСУ продовжують наближатись до Лимана, звільняючи нові населені пункти, – ISW 09:45
Окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів на півдні, - ЗСУ 09:32
Людський ресурс не є єдиною проблемою російської армії, – голова ЦРУ 10:20
Одеса. Фото: facebook/okPivden
Сили ППО збили всі дрони-камікадзе, які прямували на Одесу 23:59
Росія хоче створити з окупованих територій "Кримський округ" на чолі з Рогозіним, – ЗМІ 12:16
"Слуги народу" мають припинити депутатські повноваження "бійця віденського батальйону" Холодова, – Голобуцький 14:14
ЗСУ знищили 550 окупантів, 16 танків і літак. Генштаб назвав втрати РФ за добу 14:57 Інфографіка
Альфа-банк націоналізують за 1 гривню, — Кулик 17:28
Зеленський призначив нового посла при Ордені Госпітальєрів, Родосі і Мальті і звільнив послів у Швейцарії та Нідерландах 15:03
більше новин

ok