Релізи 2021-07-30T04:04:49+03:00
Українські Новини
Дослідження довело, що перехід на продукт для нагрівання тютюну glo зменшує потенційну шкоду здоров’ю в порівн

Дослідження довело, що перехід на продукт для нагрівання тютюну glo зменшує потенційну шкоду здоров’ю в порівнянні з класичними сигаретами

Результати нового дослідження підтверджують, що повний перехід на споживання продукту для нагрівання тютюну glo компанії "ВАТ" має аналогічний вплив на показники потенційної шкоди, що й відмова від куріння.

 • Отримані наукові дані свідчать про істотне зменшення показників потенційної шкоди за підсумками 6 місяців дослідження серед повнолітніх курців, які переходять виключно на споживання продукту glo, порівняно з повнолітніми курцями, які продовжують курити класичні сигарети.
 • Еталонний[i] показник підтверджує наукове обґрунтування потенціалу glo як продукту зі зниженим ризиком* 
 • Перше в історії довготривале дослідження, що свідчить про стале зменшення впливу певних токсикантів та показників потенційної шкоди для здоров’я повнолітніх курців, які повністю переходять на споживання продукту glo. 
 • Результати дослідження допомагають ВАТ створювати Краще МайбутнєTM завдяки зменшенню впливу її глобального бізнесу на здоров’я, заохочуючи повнолітніх курців, які б за інших умов продовжували курити, повністю переходити на споживання альтернативних продуктів зі зниженим ризиком*

ЛОНДОН, 1 липня 2021 року:  За результатами нового дослідження, опублікованого першого липня у виданні "The Journal of Internal and Emergency Medicine" ["Журнал терапії та екстреної медицини"], було отримано перше реальне підтвердження того, що повнолітні особи, які перейшли від споживання класичних сигарет до споживання виключно флагманського продукту для нагрівання тютюну (ПНТ) glo від компанії "ВАТ", можуть суттєво зменшити ступніь своєї вразливості до певних токсикантів і показників потенційної шкоди, пов’язаної з певними захворюваннями, викликаними курінням, порівняно з продовженням куріння класичних сигарет.  

Результати, які було отримано за підсумками перших 6 з 12 місяців дослідження, підтвердили, що повний перехід на споживання продукту glo призвів до статистично значущих змін у цілій низці "біомаркерів впливу" (БВ)** та показників потенційної шкоди, відомих як "біомаркери потенційної шкоди" (БПШ)**, порівняно з продовженням куріння класичних сигарет. 

Для більшості оцінюваних біомаркерів зниження показників серед повнолітніх осіб, які користувалися продуктом glo, виявилось аналогічним зниженню, що спостерігалося серед учасників, які повністю відмовилися від куріння.

За результатами вимірювання рівнів токсикантів у повнолітніх користувачів продукту glo було виявлено:

 • істотне зменшення біомаркеру ризику захворювання на рак легенів;
 • істотне зменшення рівня лейкоцитів у крові – маркер запалення, що вказує на ризик розвитку серцевосудинних захворювань (ССЗ) та інших хвороб, пов’язаних вз курінням;
 • поліпшення рівня холестерину ЛПВЩ, пов’язане зі зниженим ризиком ССЗ;
 • поліпшення двох ключових показників здоров'я легень;
 • поліпшення ключового показника оксидативного стресу – процесу, пов’язаного з кількома захворюваннями, викликаними курінням, такими як ССЗ та гіпертензія.

Науковий директор Групи "ВАТ" Др. Девід О’Райлі [David O’Reilly]: "Це захоплюючі результати, оскільки вони дозволяють нам зрозуміти потенціал зниження ризику в результаті повного переходу на споживання продукту glo. Дослідження демонструє, що перехід повнолітніх курців на споживання продукту glo може зменшити вплив на їхнє здоров’я певних токсикантів, що зменшує ризик розвитку в них певних захворювань, пов’язаних із курінням.*  Підтвердження істотного зменшення рівнів БПШ, що є до певної міри порівнянним із повною відмовою від куріння, є дуже обнадійливим, слугує додатковим науковим підтвердженням потенціалу продукту glo щодо зменшення шкоди й демонструє те, як він допомагає нам досягти нашої амбітної мети побудувати Краще МайбутнєTM шляхом зменшення впливу нашого бізнесу на здоров’я".

Про дослідження

Учасниками цього річного рандомізованого контрольованого дослідження були британські курці у віці від 23 до 55 років, що, загалом, мали хороший стан здоров’я, які або хотіли, або не хотіли відмовитися від куріння. Курців, які не мали наміру відмовитися від куріння, було розподілено вибірковим чином на групи, учасники яких або продовжували курити класичні сигарети, або переходили на споживання виключно продукту glo. Курцям, які повідомили про своє бажання відмовитися від куріння, було призначено нікотин-замісну терапію і надано доступ до консультанта з питань відмови від куріння. До дослідження також було включено групу учасників, які ніколи не курили, що виступали у якості контрольної групи, члени якої продовжували утримуватися від споживання будь-яких тютюнових виробів або нікотинових продуктів.

Це дослідження було розроблено з метою вивчення потенціалу продукту glo щодо зниження ризику за умов використання в реальних, а не лабораторних умовах.  Єдиною інтрузивною процедурою було щомісячне відвідування клініки, під час якого здійснювався відбір зразків крові та сечі, а також проводилися інші вимірювання. Ці зразки було перевірено на "біомаркери впливу" (відносно певних токсикантів, що містяться в сигаретному димі) і "біомаркери потенційної шкоди".  Крім того, для забезпечення відповідності групу, учасники якої споживали продукт glo, і групу, учасники якої вирішили відмовитися від куріння, було перевірено на біомаркер CEVal, за допомогою якого можна було встановити, чи курили вони останнім часом класичні сигарети.

Очікується, що подальші результати завершеного дослідження стануть доступними в кінці 2021 року і дадуть остаточну відповідь на питання, чи збережеться зменшений вплив токсикантів і біомаркерів потенційного впливу протягом періоду дослідження.

Прес-служба

Наталія Цуман
Тел.: +38 (044) 389 34 40
Ел.пошта: nataliia_tsuman@bat.com

Примітки для редакторів:

Про Групу "BAT"

BAT – провідна мультикатегорійна компанія, заснована в 1902 році, що провадить діяльність у сегменті споживчих товарів. Наша мета полягає в тому, щоби побудувати Краще Майбутнє (A Better Tomorrow™) завдяки зниженню впливу нашого бізнесу на здоров’я, зокрема:

 • пропонуючи нашим повнолітнім споживачам широкий вибір продуктів, що несуть задоволення із меншим ризиком
 • продовжуючи відверто говорити про те, що класичні сигарети становлять серйозні ризики для здоров’я, і що єдиним способом уникнути цих ризиків є рішення не починати курити або відмовитися від куріння
 • заохочуючи повнолітніх курців класичних сигарет переходити на альтернативні продукти зі зниженим ризиком, який підтверджено науковими даними*
 • відстежуючи і звітуючи про успіхи наших перетворень

Компанія оголосила про свою мету збільшити кількість повнолітніх споживачів своїх негорючих продуктів до 50 мільйонів осіб до 2030 року, а також отримати у 2025 році дохід від Категорій продуктів нового покоління в розмірі не менше 5 млрд фунтів стерлінгів.

*Виходячи з наукових даних і припущення щодо повної відмови від куріння класичних сигарет на користь альтернативних продуктів. Ці продукти не є абсолютно безпечними і викликають залежність.

**

Біомаркер впливу

Відповідний токсикант

Канцероген

Токсикант, що викликає респіраторні захворювання

Токсикант, що викликає серцевосудинні захворювання 

Токсикант, що викликає захворювання репродуктивної системи

NNN

NNN

Y

     

1-OHP

Пірен

Y

     

NNAL

NNK

Y

     

o-Tol

о-толуідин

Y

     

3-гідроксипропілметакрилат

Акролеїн

 

Y

Y

 

HMPMA

Кротоновий альдегід

Y

     

4-ABP

4-амінобіфеніл

Y

     

eCO

Окис вуглецю

     

Y

HEMA

Етиленоксид

Y

Y

 

Y

2-AN

2-амінонафтален

Y

     

MHBMA

1,3-бутадієн

Y

Y

 

Y

S-PMA

Бензол

Y

 

Y

Y

CEMA

Акрилонітрил

Y

Y

   

  

Біомаркер потенційної шкоди

Показник

Асоціація

HDL

Ліпідний обмін

CVD

WBC

Загальне запалення

ССЗ, ХОЗЛ, онкологічні захворювання

FEV1

Здоров'я легенів

Респіраторне захворювання

FeNO

Бронходілатація/судинний тонус

Респіраторне захворювання, ССЗ

sICAM

Ендотеліальна дисфункція

ССЗ

11-dTx B2

Активація тромбоцитів/коагуляція

ССЗ

8-epi-PGF2a

Оксидативний стрес

ССЗ, ХОЗЛ, онкологічні захворювання

NNAL

Вплив NNK

Рак легенів

 Прогностичні заяви

Посилання на "BAT", Групу "ВАТ", "ми", "нас" та "наш" означає посилання на виробничі компанії Групи "ВАТ", як кожну окремо, так і всі разом, залежно від конкретного випадку. Цей прес-реліз містить певні прогностичні заяви, у тому числі "прогностичні" заяви, які здійснюються в розумінні Закону США "Про реформу судочинства з приватних цінних паперів" від 1995 року. Ці заяви часто, але не завжди, здійснюються з використанням таких слів або фраз, як, наприклад, "вважати", "передбачати", "могти", "змогти", "можливо", "слід", "мати намір", "планувати", "потенціал", "прогнозувати", "очікувати", "оцінювати", "проєктувати", "позиціонований", "стратегія", "прогноз", "плановий показник" і подібних виразів. Вони містять заяви щодо наших намірів, точок зору або поточних очікувань, що ґрунтуються на знаннях та інформації, які є доступними на момент підготування таких заяв, а також стосуються результатів нашої операційної діяльності, нашого фінансового стану, ліквідності, перспектив, розвитку, стратегій, а також обставин економічного і ділового характеру, які виникають у той чи інший момент часу у країнах і на ринках, де компанії Групи "ВАТ" здійснюють діяльність, включаючи прогнозований майбутній вплив пандемії COVID-19 на результати операційної діяльності і фінансовий стан.

Всі такі прогностичні заяви містять оцінки та припущення, що зазнають впливу ризиків, невизначеностей та інших факторів. Оцінки, відображені в цьому прес-релізі, є розумними, але вони можуть змінитися під впливом цілої низки змінних, які можуть спричинити реальні результати, що істотно відрізнятимуться від прогнозованих результатів.

Серед ключових факторів, які можуть призвести до суттєвої відмінності між реальними результатами і прогнозованими результатами, вказаними у прогностичних заявах, є невизначеність, пов’язана з: впливом несприятливого національного або міжнародного законодавства і регулювання; неможливістю розробити, ввести в обіг та реалізувати стратегію ВАТ щодо Категорій продуктів нового покоління; впливом значного підвищення або змін у структурі податків із тютюнових, нікотинових виробів і Категорій продуктів нового покоління; змінами або відмінностями у внутрішній або міжнародній економічній або політичній ситуації; впливом серйозних травм, хвороб або летальних випадків на робочому місці; несприятливими рішеннями національних або міжнародних регуляторних органів; та нездатністю провести розробку і впровадження інновацій ВАТ (Категорії продуктів нового покоління і горючі вироби), у тому числі в результаті невдалих досліджень та розробок або невдалих спроб розробити надійні наукові системи оцінки ризиків. Прогностичні заяви відображають знання та інформацію, що є наявними станом на дату підготовки цих матеріалів. ВАТ не бере на себе жодних зобов’язань щодо оновлення або перегляду цих прогностичних заяв у випадку появи нової інформації, настання певних подій в майбутньому або на інших підставах. Ми застерігаємо читачів від надмірного покладання на такі прогностичні заяви.

Матеріал, який викладено в цьому прес-релізі, надається для цілей ознайомлення з метою надання стейкхолдерам інформації про ВАТ і не призначений для широкого загалу споживачів. ВАТ, її директори, посадові особи, працівники, представники або консультанти не приймають та не несуть жодної відповідальність перед будь-якою іншою особою, якій демонструється або до якої може надійти цей матеріал. Компанія прямо відмовляється від будь-якої такої відповідальності або зобов'язань. Матеріал, викладений у цьому прес-релізі, не призначений для реклами, просування на ринку або маркетингу продукції. Цей матеріал не становить та не повинен вважатися таким, що становить пропозицію щодо продажу або пропонування оферти щодо покупки будь-якої нашої продукції. Реалізація нашої продукції здійснюється виключно з дотриманням вимог законодавства відповідних юрисдикцій, де вона реалізується.

Дізнатися більше про ці та інші фактори можна з документації, поданої компанією "Бритіш Американ Тобакко пі.ел.сі." [British American Tobacco p.l.c.] до Комісії з цінних паперів і бірж США (надалі – "SEC"), включаючи Річний звіт за Формою 20-F і Поточні звіти за Формою 6-K, які можна отримати безкоштовно на веб-сайті SEC http://www.sec.gov.

[i] Інститут медицини США: Наукові стандарти досліджень тютюнових виробів з модифікованим ризиком від 2012 року.

Більше новин про:

Новини
У АРМА новий в.о. директора. Начальник одного з управлінь агентства Жоравович 18:15
Запобіжний захід Чаусу суд вибирає в закритому режимі 17:53
Китайські кредити можуть стати для України початком розвороту на Схід – лідер партії "УДАР Віталія Кличка" у Львівській області Оксана Юринець 17:38
Після короткого підвищення гривня знову просіла. НБУ встановив офіційний курс на 5 серпня 17:30
Українські цифрові COVID-сертифікати успішно пройшли технічне оцінювання ЄС 17:30
Заступницею міністра оборони стала експертка з "Битви екстрасенсів" 17:28
Ощадбанк закупить 60 інкасаторів за 130 млн гривень 17:28
Припис НАЗК в Кабмін про незаконне призначення Вітренка підлягає виконанню, – рішення апеляційного суду 17:16
Дебютний виступ українця Насібова приніс збірній срібну медаль 17:08
Колектив Миколаївського авіаремонтного заводу звернувся до президента – ЗМІ 16:58
більше новин
Антон Кучухідзе: 3 причини, чому держава буде захищати легалізацію грального бізнесу 06:00 Думка
Співробітник УДО Євген Безпалий. Скріншот відео: Telegram / PavlovskyNews
Побиття танцюриста Наді Дорофєєвої співробітником УДО потрапило на відео камери зовнішнього спостереження 19:12 Відео
Голову "Білоруського дому" Шишова, який зник у Києві, знайшли повішеним у парку 09:27
Деркач подав у ДБР заяву про вчинення злочину працівниками НАБУ під час переслідування автівки СБУ з Чаусом 17:46 Документ
Михайло Поплавський увічнив свого батька у новому кліпі, – ЗМІ 11:29
Відхід зі збірної на піку досягнень — це консенсусне рішення Шевченка і Павелка, — Андронов 21:40
Захоплення Кабміну. Крищенко разом з КОРД знешкодили порушника 14:45
Винниківська тютюнова фабрика виробляє 62% нелегальних сигарет, — ЗМІ 14:58
Колаж: reporter.ua.
У Дніпрі працівники суду, яким за вказівкою Філатова відключили воду, просять захисту у Зеленського, – ЗМІ 14:55 Документ
З Кубраковим на чолі у "УЗ" відкриється друге дихання, – Саакашвілі 10:15
більше новин

ok